SKEYE to odlotowy projekt, który powołałem na początku 2015 r.

To, co początkowo wydawało się zajawką na latanie po pokoju małym zdalnie sterowanym dronem, przerodziło się w ogromną pasję do filmowania i fotografowania z powietrza bezzałogowymi statkami powietrznymi.

Materiały rejestrowane przy wykorzystaniu bezzałogowych statków powietrznych to nie tylko zdjęcia i filmy do celów reklamowych. To także panoramy, panoramy sferyczne 360, ortofotoplany, modele 3D budynków, nagrania VR, transmisje (streaming) online (na żywo), monitoring, przeglądy i inspekcja techniczna i termowizyjna budynków itp.

Eksperymentuję z wszystkimi nowościami dostępnymi na rynku dotyczące samych dronów jak i wszelkim oprogramowaniem do przetwarzania materiału pozyskanego przy pomocy bezzałogowych statków powietrznych.

Zdjęcia

Filmy

Panorama 360

Modele 3D

  • home

Title

Previous
Next

Kto lata w SKEYE?

Alex Wisniewski – twórca SKEYE, licencjonowany operator bezzałogowych statków powietrznych (BSP), posiadający świadectwo kwalifikacji wydane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Posiadam uprawnienia VLOS – latanie BSP w zasięgu wzroku, BVLOS – latanie BSP poza zasięgiem wzroku, INS – uprawnienia instruktora, które upoważnia do prowadzenia szkolenia lotniczego w celu uzyskania certyfikatu UAVO dla przyszłych operatorów. Jestem autorem wielu zdjęć i filmów ukazujących Śląsk i okolicy z innej/nowej do dotychczas mało spotykanie perspektywy.